Referat fra Netværksmødet København 12.06.14

Referent: Ditte

Mødestyrer: Ditte og Michael

 

Mødet var egentlig planlagt sådan, at vi ville dele os op i 2 grupper, idet vi på tidligere møder har været en meget Deltagere: Mødet bestod af ca. 10 deltagere, heraf 3 pårørende og 3 nye.

stor gruppe. Eftersom gruppen danne torsdag imidlertid ikke var større end 10, forblev vi sammen.

Vi startede som altid med en erfaringsrunde, hvor man hver især havde mulighed for at fortælle om, hvad der var sket siden sidste møde. De tre nye fik fri tale.

Vi tog hul på det svære emne omkring, hvordan det er at være pårørende til en myelomatosepatient, heri hvordan man kan finde hinanden igen efter at være blevet splittet så fundamentalt at en kronisk sygdom; hvordan kan man forsøge at sætte sig i den andens sted og kan man som pårørende tillade sig at tænke på sig selv i en situation, hvor det meste handle om patientens behov? Der kom mange gode ideer og refleksioner på bordet og både patienter og pårørende tog godt imod emnet.

Til sidst talte vi om, hvordan de synes mødet var gået samt ønsker for de kommende møder.  Udsprunget af dagens emne blev der efterspurgt endnu et møde, som skulle tage fat i pårørenderollen, og hvor de i så tilfælde ville tage en pårørende med. Jeg lovede at gå videre med ideen og forsøge at finde en oplægsholder, som foruden oplæg kunne initiere en snak i 2 grupper, opdelt i hhv. pårørende og patienter.

Vi ønskede hinanden dog sommer og sagde på gensyn.

 

Tovholdere fra netværket til stede: Ditte

Næste møde: Møderne for efterår og vinter vil blive annonceret snarest.