Referat fra netværksmøde i Holbæk d. 16.juni 2014

Tovholdere: Henrik, Anne-Grethe og Bibi (ref.)

Deltagere:  22 heraf 12 patienter og 10 pårørende.

Sommermødet blev afholdt på Holbæk Vandrehjem ved havnen for at gøre vores samvær lidt mere uformelt.

Desværre var Henrik (tovholder) blevet indlagt med feber dagen før men er allerede i dag (d.17.6) kommet hjem igen.

Vi havde planlagt mødet således at vi skulle tale sammen to og to men ikke med sin egen pårørende. Grunden var at vi var så mange at vi ikke kunne tale sammen i hele gruppen.

Alle blev bedt om – foruden at udveksle erfaringer – at tale sammen om spørgsmål som vi tovholdere havde formuleret og uddelte.

Vi uddelte papir og kuglepenne til grupperne.

Spørgsmålene lød:

  • Hvorfor kommer du / I i netværket ?
  • Nævn 3 ting der er vigtige for dig / jer ?
  • Skriv gerne ideer til emner du ønsker taget op i netværket !

Tovholderne vil samle svarene og bruge som udgangspunkt for planlægningen af de fremtidige møder.

Efter en times tid stillede vi alle op i solskin i gården til fotografering.Én af deltagerne har det store fotoudstyr og vi stillede op til gruppefoto samt et foto af hver enkelt deltager.

Tanken er at samle en oversigt med billede og navn så vi alle – også os med ”kemohjerner” – ved hvem hinanden er nu da vi er blevet så mange i netværket.

Møderne foregår alle i Kræftens Bekæmpelse, Hasselvænget og er vi mange deler vi i to grupper på dagen.

Møderne resten af 2014 er planlagt således:

Mandag d. 18.august kl. 16 – 18 : Erfaringsrunde samt Anne-Grethe og Bibi              fortæller fra møderne i Milano og Prag

Mandag d.  6.oktober kl. 16 – 18 : Opdeling i patienter og pårørende evt. efter fælles oplæg.

Onsdag d. 10.december kl. 17 – ca 21 : Julefrokost + erfaringsudveksling