Referat fra Netværksmøde 26. febr. 2014

Inden mødet gik en lille gruppe en tur på den nyanlagte LIVSSTIEN, som går fra Kræftrådgivningen og ud i Herlufsholmskoven. Selvom vi kun var sidst i februar, så var små anemoneskud på vej op ad skovbunden og fortalte, at nu er det snart forår.

 

Kl. 16, begyndte så vores egentlige møde, og vi kunne byde velkommen til 4 nye deltagere i vores netværk: Anne-Marie og Bjarne fra Næstved samt Annette og Per fra Stubbekøbing. Glædeligt at også nydiagnosticerede og deres pårørende slutter op om vores møder.

 

På første del af mødet fortalte sygeplejerske Alice Nielsen om kognitive følger og senfølger under og efter kemobehandling. Alice gennemgik de forskellige funktionstab, man kan opleve og også de psykiske reaktioner, der kan følge med en kræftsygdom og dens behandling. Alice orienterede også om, at der var uenighed om, hvorvidt “kemohjernebegrebet” i virkeligheden skyldes kemobehandling eller om det også kunne være udtryk for stresspåvirkning. Uenigheden begrundes i, at der ikke er forsket så meget i området.

 

Sidste del af mødet gik med erfaringsudveksling og indtagelse af kaffe, frugt og (selvfølgelig) hjemmebag.

 

Ref. Arnt