Referat fra møde i netværk Fyn d. 5.maj 2015

Vi var både patienter og pårørende der deltog i mødet.

Mødet  blev afholdt  den 5.maj i Livsrummet på OUH.

Vi  havde et godt møde med bl.a erfaringsudveksling og vi talte om, hvordan vi patienter og vores

pårørende tackler  hverdagen med sygdommen.

Desuden talte vi om når vi havde planlagte ferier, som til tider må aflyses p.g.a. sygdommen.

Vi  håber fremover at flere vil deltage i vores møder, som finder sted hver 3. mdr.

Datoer for de kommende møder fremgår af myelomatosebladet og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen tovholderne  Lis Mortensen og Lone Korsager