REFERAT FRA MØDE D. 8.OKT. 2013 I ODENSE VEDR. YNGRENETVÆRKET.

REFERAT FRA MØDE D. 8.OKT. 2013 I ODENSE VEDR. YNGRENETVÆRKET.

Deltagere: Connie Burkarl og Bibi Moe (referent )

 1. Vi blev enige om flg. definition:

Yngrenetværk (= netværk for myelomatosepatienter der stadig er på arbejdsmarkedet eller aldersmæssigt kunne være det, evt. har hjemmeboende- eller yngre voksne børn samt deres pårørende  )

Yngrenetværket er landsdækkende.

 1. Formål:

At ovennævnte medlemsgruppe i foreningen får mulighed for at samles fysisk og drøfte de specifikke problematikker der tynger hos netop den aldergruppe samt erfaringsudveksling

 

 1. Hvad er behovet i dette netværk ?

Gruppen definere selv deres behov for emner o.l.

 

 1. Gruppen mødes 2 gange årligt ( 1 x vest og 1 x øst for Storebælt )

Mødedage (ca 11 – 16l  )ørdag eller søndag a.h.t. medlemmer på arbejdsmarkedet.

 

 1. Indhold på møderne:
 • Erfaringsudveksling
 • Aktuelt emne evt. med oplægsholder
 • Frokost (sandwich + 1 vand )
 • Næste møde samt emne
 1. facebookgruppe ?

Yngrenetværket skal ikke have en separat facebookgruppe.

 

 1. Alle medlemmer samt deres pårørende kan deltage men emner er stilet direkte mod netop kernegruppens behov.

 

 1. Tovholdere: første møde i København lørdag d. 30.november kl. 11 – 16 tilrettelægges af Connie Burkarl og Bibi Moe. På dette møde søges flere tovholdere (gerne 2 fra Sjælland/København ). Næste møde til foråret tænkes holdt vest for Storebælt hvor der endvidere søges 1 – 2  medtovholdere.

 

 1. Hvordan kommer vi i kontakt med potentielle medlemmer ?

Connie skriver et indlæg til novemberbladet og hjemmesiden samt sætter det på facebook.

Bibi udarbejder et opslag om nyt Yngrenetværk til ophængning på hæma.afd. gennem tovholderne på tovholdermødet .

 

Økonomi: bestyrelsen bedes tage stilling til hvor meget dette netværk har til møderne!  Dette år har netværket  kr. 5000 som ikke er anvendt !