Referat fra julemødet 27. november 2013

11 medlemmer af netværket var mødt op til det, der skulle blive en rigtig hyggelig julefrokost.

Det var vores første møde, efter vi havde mistet Ole i vores gruppe og vi fik lejlighed til at tale hele forløbet igennem – også takket være Henny, som fortalte om deres sidste tid sammen og om Oles sjældent forekommende blanding af myelomatose og leukæmi. Henny er på mange måder en stærk pige, hvilket også gav sig udslag i, at hun lavede hele julefrokosten for os med lækre hjemmelavede ting og sager, som selvfølgelig medførte, at vi fik rigeligt i maven..

Under frokosten gik snakken lystigt og inden vi vidste af det, havde vi hørt om alle de erfaringer, folk havde gjort sig siden sidste møde. Vi aftalte at mødes tre kvarter før næste gang og gå af den nyetablerede LIVSSTI, som fører fra LIVSRUM og ned i Rådmandshaven mod Susåen. Turen kan klares på 40 minutter og alle i gruppen, der har fysik, mod og mulighed for at deltage er velkommen. Planen er, at vi går turen inden hvert møde for på den måde også at følge naturens skiften efter de fire årstider, og samtidig får vi rigtig god samvittighed over at få motioneret, som det jo anbefales kræftpatienter at gøre.

Mere herom senere.

Et rigtig godt og hyggeligt møde.

Ref. Arnt