Referat af netværksmøde Nordjylland 17. maj 2016

Tilstede: 10 personer (6 patienter og 4 pårørende), heraf 1 nytilkommen.

Mødet indledes traditionen tro med runden “siden sidst” og erfaringsudveksling.

Det oplyses at man på hjemmesiden: www.sundhed.dk kan følge med i sine

blodprøveresultater, journaloplysninger, lægetider mv.

En af tovholderne, der også er bestyrelsesmedlem, beskriver hvilke fokusområder

bestyrelsen fra Myelomatoseforeningens arbejder med pt.

Herefter drøftes hvilke temaer netværket ønsker at beskæftige sig med ved kommende

netværksmøder.

Ref. Amalie Riis