Referat netværksmøde Nordjylland 16. august 2022.

Vi var 16 fremmødte, deraf flere med for første gang. En tredjedel var pårørende.

 

Vi startede med at lade nye medlemmer  – og nogle vi ikke ser så ofte –  præsentere sig og deres sygdomsforløb.

Et par kunne fortælle, hvordan sygdommen havde byttet om på rollerne såsom, hvem der skulle have hjælp, og hvem der kunne hjælpe. Og hvordan der opstod nye regler, forbud og påbud: “Du står ikke mere på stiger !”.

 

Som aftalt kom derefter psykologen Tescha Quist med sit foredrag: “At mestre livet med kræft”.

Hun startede med at vise det kinesiske dobbelt-tegn wei ji, der betyder krise og mulighed. Altså at være i krise er også en tid for nye muligheder som f.eks. at opbygge en ny livskvalitet.

Man kan også bruge billedet med Pandoras krukke, hvor det vælter op med alt muligt, og til sidst i bunden er der: håbet.

At mestre et liv med kræft går gennem faser: først chock, så reaktion, så bearbejdning, så ny orientering og måske nye mål.

Man må acceptere – også følelsesmæssigt- at der er ting man ikke kan mere, og i det hele taget, at en dag er man her ikke mere.

Det kan åbne kræfter, man ikke anede, man havde. Det kan blive et benefit fighting, hvor man finder fordele kombineret med, at man husker at leve og gøre ting.

Man må også lære at bede om og tage mod hjælp – selvom det kan føles svært.

For det kan være svært at forstå hinanden, når man er forskellige steder, og en gang imellem må man tage et pitstop med snak og overvejelser.

Krise kan anskues som en proces, hvor det først går glat og hurtigt ned: job, økonomi, status gøren, netværk, afmagt, håbløshed. Og et vendepunkt med håb, hvor man koncentrerer sig om den svære vej op: mulige veje, rigtige venner, status væren, økonomi og job. Det kan ske i en vekselvirkning mellem krop, tanker, følelser og adfærd. Husk på: det kan åbne kræfter, man ikke anede, man havde.

Der kan også komme sorg, der igen er som en proces:  sorg, tab og afmagt på vejen ned og  håb, accept og livsmod og glæde på vejen op. Tescha anbefalede, at man læste C.S. Lewis’ bog  ‘En sorgens dagbog’.

Rent praktisk er det vigtigt, at man sørger for at få energi, lade op og planlægge og beslutte, så man kan få styr på ting som økonomi og job.

 

Det var et godt foredrag med en god stemning, hvor mange deltagere bidrog med spørgsmål og personlige kommentarer.

 

Referent Jesper Emil Ellekilde