Referat af Netværksmøde Nordjylland 16 August 2016

Tilstede: 6 personer (4 patienter og 2 pårørende), heraf 1 nytilkommen.

Mødet indledes traditionen tro med runden “siden sidst” og erfaringsudveksling.

Herefter fortæller en af tovholderne om et 8-ugers evidensbaseret mindfulness kursus.. Der udleveres en beskrivelse af et historisk rids af mindfulness.

Der gøres opmærksom på DMF/IMF Myelomatose Seminaret i Korsør, samt Invitation til Boglancering i Vejle.

Begge arrangementer fremgår af medlemsbladet for august.

Næstkommende Netværksmøde er tirsdag d. 15.11.2016, hvor vi holder julefrokost med en let anretning.

Ref. Amalie Riis