Referat af netværksmøde i Holbæk den 28.10.13

Velkommen til nye medlemmer

På trods at stormen var der et fremmøde på 21 personer, samt oplægsholder Jytte Christensen.

Efter et samlet oplæg af jytte C. om hvordan sygdomme  indvirker/har konsekvenser for hele familien og ens omgangskreds, delte vi os op i 2 grupper. Pårørende for sig og patienter for sig. Vi fik et oplæg til drøftelse:

  • Familien skal finde en ny måde at være familie på?
  • Hvad er de vigtigste ændringer kræften har medført i dit liv?
  • Hvordan har kræften påvirket din rolle i familien?
  • Oplever du ændring i relation til din ægtefælle/samlever?
  • Hvad savner du mest?
  • Hvad kunne du ønske dig?
  • Er der noget du vil forandre?

 

Der var livlig debat men vi nåede kun at drøfte fakta omkring sygdommen og ikke hvordan vi havde det på det følelsesmæssige plan.

Flere måtte aflyse på grund af stormen, derfor arrangerer vi et ekstra møde i marts hvor vi evt. deler os op i 2 grupper igen, hvis der er tilsagn fra gruppen.

Til brug i planlægningen efterlyser Bibi temaer/emner til de temamøder der skal være i foreningen næste år

Næste møde den 2. 12.13( juleforkost),  den 17. 2. 2014 samt ekstramøde igen den 3.marts 2014.

Bibi sender remindere ud til alle.