Referat af netværksmøde Holbæk den 7. april 2014

Vi var 16 deltagere på netværksmødet, Bibi hilste fra andre deltagere der ikke kunne komme.

 

Planen for mødet var at vi i runden, skulle have meget lidt forkus på sygdommem, og mere fokus på hvem vi var, hvad vi havde lavet gennem livet og hvilke drømme vi havde. Dette var meget oplysende og selv om vi er syge er der mange drømme om fremtiden.

Hvis vi er mange deltagere så kan det tage for lang tid at erfaringsudveksle og vi  deler  os i 2 grupper eller laver en ”par runde” så alle kan komme til orde.

Opdeling i pårørende gruppe og patientgruppe en gang om foråret og en gang om efteråret.

Når Bibi har sendt indbydelse ud en lille uges tid før netværksmøderne, ville det være rart at vi giver en tilbagemelding om vi kommer. Dette for at vi på forhånd har en fornemmelse af hvor mange der deltager og tovholderne kan planlægge mødet. Vi forsøger denne aftale og evaluerer undervejs om det evt. forhindrer nogen i at komme.

Netværksmøder lægges på mandage, da Kræftens Bekæmpelse har aktiviteter øvrige dage så vi kan ikke som vi tidligere besluttede skifte ugedage. Vi har aftale om at kunne benytte alle lokaler i stueetagen.

Alle møderne i 2014 er fastlagt og ændres ikke.

Ved næste møde tages der fællesfoto, samt enkelt billedere af os alle, så vi hver især kan få en oversigt over hvem der er hvem, da vi er mange nye. ( Bibi og Sanne står for at lave et oplæg til os).

Næste møde d. 16.juni kl. 16 holder vi på en restaurant et sted ved vandet.

Tovholderne har fået carte blanche til at vælge og sender besked med adressen til alle.

Mvh

Anne-Grethe