Referat af netværksmøde i Holbæk den 17. februar 2014.

Vi var 25 deltagere, det største antal deltagere vi nogensinde har været. En del nye medlemmer deltog, velkommen til dem.

Der var ingen deciderede emner på dagsordenen. Vi havde en erfaringsrunde, som skabte en del dialog, vi udvekslede primært erfaringer omkring behandling, hvor vigtigt det er at vi er forberedte i mødet med sundhedsvæsnet og at vi stiller spørgsmål ved den behandling vi får.

Vi oplyste om den nye pårørendefolder der er på vej, opfordrede medlemmer til at møde op på generalforsamlingen, og at der ville komme temadage i efteråret.

Forslag til emne på temadage: Smerter eventuelt med en underviser fra smerteklinikken. (Hvad gør man med smerter og hvad kommer det af?

Mødedatoer i efteråret 2014:

Mandag den 18. august

Tirsdag den 7. oktober

Onsdag den 10. december

Den 3. marts 2014, holder vi et ekstra møde hvor pårørende og patienter hver for sig diskuterer allerede planlagte spørgsmål. Jytte Christensen er med som en ekspertise i pårørende gruppen.