Referat 04, netværk Nordjylland den 19. august 2014

Tilstede: 11 personer heraf en 1 nytilkommet og 4 ledsagere.

Mødet indledes med den vanlige erfaringsudveksling med gode og mindre gode budskaber, der gav anledning til livlig diskussion.

Tandlæge Herdis Boegh, der er værtsfrivillig i kræftens bekæmpelse holdt et lille oplæg omkring tænder og kemoterapi. Hun kom bl.a. ind emnet mundtørhed og gav gode råd hertil.

Det er også en god ide at få tjekket sin tandstatus før påbegyndelse af kemoterapi. Hvis det kan bevises at der er sket skader i forbindelse med kemoterapi/ strålebehandling kan der søges tilskud via regionerne.

Ref.Ingelise  Kvist