Netværksmøde Unge Vest – den 22. november, 2023 – Mødeform og julefrokost

Referat Netværk unge vest 22.november: 2023: Formen

 

Til stede: syv patienter og to pårørende

Vi diskuterede ”formen” på vores møder. Normalt kører vi ”bordet rundt”. Fungerer det tilfredsstillende? Eller trænger vi til lidt afveksling? fx temamøder? Vi er en lille gruppe, så der er ikke basis for selv at arrangere foredrag el.lign. Vi bliver i øvrigt jævnligt inviteret til arrangementer i den store netværksgruppe i Vejle, og vi får nu også mulighed for at deltage i Århusgruppens møder en gang imellem. Robert, som er medlem/tovholder i både Århusgruppen og Unge Vest, vil fremover sende os en invitation, hvis der er relevante foredrag i Århus. Alt dette betyder måske, at vi alligevel kan få vores behov for temamøder dækket ind.

Vi eftersøgte også en form for idekatalog. Robert nævnte spørgekort som et nyt tiltag fra tovholdergruppen. Måske er det noget for os?

Vi var dog enige om, at fordelen ved vores lille gruppe er, at vi efterhånden kender hinanden godt, og samtalen bordet rundt giver mulighed for, at alle kommer til orde. Samtalen indretter sig efter de tilstedeværende, fx står et nyt gruppemedlem over for en stamcellebehandling, så samtalen gled automatisk derhen, hvor folk kunne bidrage med deres erfaringer.

Vi rundede også stemningen på hæmatologisk afdeling i Vejle (de tilstedeværendes afdeling). Alle var imponerede over den gode atmosfære, som må tilskrives en god arbejdskultur.

Robert sørgede som sædvanlig for dejlig mad til en hyggelig julefrokost.

 

Ref.: Pia