Netværk Trekanten 12. juni 2023

Referat fra netværksmøde

 

Netværk: Trekanten, Vejle
Dato og sted for mødet: Mandag den 12.07 2023 kl. 16 – 18.30, i Kræftens hus i Vejle.
Antal deltagere: 25 Heraf patienter: 19 Pårørende 6
Referat:

Emnet var denne gang:  Smoldering Myelomatose, behandlingsindikatorer og behandlingsmuligheder i Danmark.

Lene Moe bød velkommen, og præsenterede dagens foredragsholder: Brian Iversen Schnack, Hæmatologisk afdeling Vejle Sygehus.

 

Brian Iversen Schnack startede med at fortælle hvad myelomatose er for en sygdom, om de forskellige arter og fordelingen blandt patienterne.

Ved hjælp af sin slideserie, gennemgik han derefter hvad smoldering (sovende) myelomatose var, hvordan sygdommen opdages, forekomsten blandt befolkningen og ikke mindst hvordan der bliver holdt øje med den og hvornår der sættes ind med behandling.

Han gav udtryk for, at det var klart, at patienterne blev utrygge lige når sygdommen opdages og måske opfattede undersøgelserne som lidt overfladiske, men han gjorde det klart, at alle undersøgelser blev gennemført efter nøje vurderinger af patient og symptomer. F.eks. er en knoglemarvs prøve ikke ”ufarlig” medens en MR scanning blot er ubehagelig for mange.

Ligeledes gav han udtryk for, at de tilfælde hvor opfølgningen ”overlades” til egen læge, kun er tilfælde hvor afdelingen er sikker på, at der ikke er fare på færde.

 

Gennemgangen var selvfølgelig umulig at gennemføre uden en gennemgang af, hvad der sker når sygdommen kommer i udbrud, hvordan den behandles og hvordan behandlingen ændres efterhånden som de nye mediciner viser deres berettigelse.

 

Undervejs var der mulighed for at spørge ind til det ret komplicerede indhold, hvilket nok var medvirkende til det meget positive indtryk som foredraget gav.

 

Efter gennemgangen var der kaffe og te mv. med mulighed for at smøre sig et par boller med pålæg –  og selvfølgelig også lidt sødt.

Lene Moe afsluttede mødet, og fortalte, at indholdet i det næste møde, der afholdes mandag den 4.september, ikke var bestemt endnu, så det der står i Myelomatosebladet skulle ikke lige på dette punkt, tages for pålydende.

Hun sluttede med at ønske alle en god sommer.

 

Referent:

Frede M. Johansen