Netværk Fyn holdt møde i Livsrummet den 18.11. 2014

Vi var 10 ialt hvoriblandt de 5 var gengangere. Dvs et par var nye. Snakken gik godt hvor alle fik fortalt deres historie.

Alle deltagerne kom fra Fyn. Et medlem fra bestyrelsen m/ mand kom fra Vejle og bidrog med deres erfaringer, det var dejligt.

Medarbejderen I Livsrummet der tager sig af bookninger havde ferie så jeg kan først booke datoerne for næste år- når hun er tilbage igen i næste uge.

Jeg håber meget på at et medlem I gruppen vil være behjælpelig som tovholder i vores netværke fremover Hun er blevet spurgt og hun skal tænke lidt over det  da det ikke

er længe siden hun mistede sin mand, der havde haft Mylomatose i 5 år.

Ref. Lone Korsager