Møde nr. 03, Netværk Nordjylland, 20. maj 2014.

Tilstede var i alt 11 personer hvoraf der var 4 ledsagere og en repræsentant fra sengeafsnit.

Mødet blev indledt med en erfaringsudveskling med fokus på hvad der var sket siden sidste gang.

Derefter fortalte en pårørende i gruppen, der er kostvejleder, noget om kost. Budskabet var, at man selv kan gøre noget, selvom man er syg. Der blev også givet gode tips i forbindelse med kvalme og lille appetit samt generelt.

”Man skal have mad for at blive sulten”

Næste møde er 19. august 2014 kl. 16 -18

Referant: Ingelise