Julenetværksmøde Holbæk d. 10.december 2014

Holbæk netværk havde i år besluttet – dvs. tovholderne bestemte det – at holde vores julefrokost et andet sted end i rådgivningen da vi simpelthen ikke kunne være der.

Så vi tog på en restaurant i byen hvor vi havde fået lavet en aftale om at hvert medlem skulle betale kr. 200,- og så fik vi en herlig mad med det hele.

Vi var 27 deltagere og vi havde en dejlig aften med mad og drikke, fællessange, julequiz samt musik- og sangoptræden af flere af gruppens medlemmer.

Næste møde er mandag d. 16.februar 2015.

Vi ønsker alle en dejlig jul !