Indledende møde nr. 01, i Netværk Nordjylland, 19. november 2013.

På dette indledende og ”stiftende” møde, havde vi et godt fremmøde på 14 deltager, bestående af

8 patienter, 5 pårørende og en sygeplejerske der i det daglige udfører højkemo og stamcelleindgivelse.

Region Nordjylland er et stort område, og der var deltagelse helt fra Skagen som er 110 km. fra mødestedet.

Vi havde et godt møde, med erfaringsudveksling og oprettelse af mail/medlemsliste, der kommer op på 23 personer, når interesserede uden mulighed for fremmøde på 1. dagen, tælles med.

 

Vi aftalte møder hvert 3. måned, tirsdage i den 3. uge i måneden, kl. 16 – 18.

 

Vi diskuterede forskellige emners relevans, som vi sammenholder med øvrige kendte emner i netværkssammenhænge, og behandler mindst eet af emnerne på senere møder.

 

Ref. John