2. februar 2015 Netværksmøde Trekanten, Vejle

17 personer, kaffe, godt brød, ost og lækker frugt…….snakke-snakke-snakke.

Som vanligt er det en fornøjelse at opleve som denne gruppe snakker som om alle har kendt hinanden altid.

Fornemmer nye patienter og pårørende føler sig ”hjemme” her.

 

Erfaringsrunde:

Alle kom til orde og der var meget at diskutere og debatten gik lystigt i 1½ time alt fra behandling, bivirkninger, det gode liv, motion og rejser – forsikringer.

 

Diskuterede vigtigheden om at høre nyt fra USA på seminariet og egne læger fra lokale sygehuse?

Der var generel eninghed om at Temadagen i Billund havde været rigtig god.

Også enighed om at danske læger var på fuld højde med nyheder ved siden af de udenlandske.

Den generelle mening var at fortsætte seminar som hidtil.

 

Tovholderne efterlyste emner til fremtidige Netværksmøder.

Vi vil gerne forsøge at finde oplægsholdere til aftalte emner, hvor vi kan diskutere og holde os til et emne hele mødet, hvis der er interesse for det.

 

Finder oplægsholder til: Bedre forståelse af laboratorie skemaet (tallene).

 

Mange hilsner Tovholderne

Kirsten og Kaja