Svar til: vaccination mod A-influenza

#2630
jesper O
Medlem

Her er uddrag af indlægsedlen om bivirkninger ved vaccinen
4. Bivirkninger
Pandemrix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger
Overfølsomhedsreaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til shock, kan forekomme efter vaccination.
Din læge er opmærksom på dette og har et nødberedskab klar i sådanne tilfælde.
I kliniske forsøg med en tilsvarende vaccine var de fleste bivirkninger milde og kortvarende.
Bivirkningerne er generelt de samme som ved den årlige influenzavaccine.
Forekomsten af mulige bivirkninger er anført nedenfor og er defineret på følgende måde:
Meget almindelige (forekommer ved mere end 1 ud af 10 vaccinerede personer)
Almindelige (forekommer ved mellem 1 og 10 ud af 100 vaccinerede personer)
Ikke almindelige (forekommer ved mellem 1 og 10 ud af 1000 vaccinerede personer)
Sjældne (forekommer ved mellem 1 og 10 ud af 10.000 vaccinerede personer)
Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 vaccinerede personer)
Følgende bivirkninger er observeret i kliniske forsøg med vaccination med Pandemrix til voksne
inklusive ældre og børn i alderen fra 3 til 9 år:
Meget almindelige:
• Hovedpine
• Træthed
• Smerter, rødmen, hævelse eller en hårdhed, hvor indsprøjtningen blev givet
• Feber
• Ømme muskler, ledsmerter
Almindelige:
• Varme, kløe eller blåt mærke ved det sted, hvor indsprøjtningen blev givet
• Øget svedtendens, kuldegysninger, influenzalignende symptomer
• Hævede kirtler i nakke, armhule eller lyske
Ikke almindelige:
• Prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder
• Søvnighed
• Svimmelhed
• Diaré, opkastning, mavesmerter, kvalme
• Kløen, udslæt
• Generel utilpashed
• Søvnløshed
35
Hos børn i alderen 3 til 9 år var feber mere udbredt ved vaccination med en voksendosis (0,5 ml) end
ved vaccination med en halv voksendosis (0,25 ml). Desuden var feber mere udbredt hos børn i
alderen 6-9 år end hos børn i alderen 3-5 år.
Disse bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. KONTAKT DIN LÆGE,
hvis bivirkningerne ikke forsvinder.
Bivirkningerne nedenfor er set i dagene eller ugerne efter vaccination med den vaccine, som gives
rutinemæssigt til beskyttelse af den årlige influenza. Disse bivirkninger kan opstå som følge af
Pandemrix.
Ikke almindelige
• Reaktioner i huden fx nældefeber (udslæt)
Sjældne
• Overfølsomhedsreaktioner, som kan føre til alvorligt blodtryksfald, og som kan medføre shock,
hvis det ikke behandles. Alle læger er opmærksomme på denne bivirkning og har et
nødberedskab klar til brug i sådanne tilfælde
• Anfald
• Kraftigt stikkende eller bankende smerter langs en eller flere nerver
• Lavt blodpladetal, som kan medføre blødninger eller blå mærker
Meget sjældne
• Vaskulitis (betændelse i blodkarrerne som kan forårsage hududslæt, ledsmerter og
nyreproblemer)
• Neurologiske lidelser (nervelidelser) fx encephalopati (betændelse i det centrale nervesystem),
neuritis (betændelse af nerver) og en form for lammelser kendt som Guillain-Barrés Syndrom
Hvis nogen af ovennævnte bivirkninger opstår, skal du straks fortælle det til din læge eller
sygeplejerske.
Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.