Patientundersøgelse marts 2022

Patientoplevelsen på dit sygehus og din hæmatologiske afdeling

Indtil udgangen af påsken tager Dansk Myelomatose Forening temperaturen på patientoplevelsen. Vi spørger alle patienter med myelomatose og AL amyloidose om, hvordan de oplever at gå til kontrol, behandling og i opfølgningsforløb på behandlingsstederne i hele landet samt Færøerne og Grønland.
Undersøgelsen handler ikke om den medicinske kræftbehandling, men om alt det uden om på sygehus og afdeling.
Undersøgelsen er meget vigtig for dig og foreningen. Den en vigtig dokumentation og grundlag for arbejdet.

Må vi høre om dine oplevelser som patient?

Klik dig ind på undersøgelsen her

I Myelomatosebladet nr. 1 – 2022 kan du læse mere om undersøgelsen.

Det er andet år i træk, vi undersøger patientoplevelsen i marts-april måned, og det vil vi fortsætte med de kommende år. Man skal jo helst føle sig tryg og tilfreds som patient, når man kommer i ambulatoriet.

Skulle der være plads til forbedring på nogle behandlingssteder, vil vi som patientforening arbejde for, at det sker!

Tak for din deltagelse og venlig hilsen

Dansk Myelomatose Forening