Hvorfor skal en sammenlægning hastes igennem?

Dansk Myelomatose Forening har gennem fagpressen fået kendskab til den aktuelle drøftelse af en sammenlægning af afdelingerne for blodsygdomme på Rigshospitalet og Herlev Hospital. En sammenlægning har været drøftet i flere år, men er pludselig blevet aktuel, idet der fra Region Hovedstadens administration nu ligger et konkret forslag om at gennemføre sammenlægningen i sommeren 2020.

På den baggrund udtaler Søren Dybdahl, formand for Dansk Myelomatose Forening:

– Som patientforening er vi ikke per automatik imod en sammenlægning af afdelinger, så længe det vil være til gavn for patienterne. Men vi undrer os over hastværket, og bliver nødt til at spørge: Hvorfor? Hvorfor er det nødvendigt at haste en så væsentlig beslutning igennem, og hvorfor skal en sammenlægning foregå lige nu, hvor hospitalerne er optaget af coronakrisen, og Region Hovedstaden afventer tiltrædelse af ny koncerndirektør? Og hvad der den faglige begrundelse for, at en sammenlægning overhovedet er en god ide? Det mangler vi svar på.

I regionens eget notat ’ Beskrivelse af muligheder for den fremtidige organisering af hæmatologien’ fra februar 2014 står der, at ”… Inden for hæmatologien er der ikke evidens for, at behandlingsresultater for regionale og højt specialiserede funktioner er bedre på afdelinger med meget store patientgrundlag sammenlignet med mindre afdelinger. Der har således ikke været forskel i behandlingskvaliteten på Herlev Hospital, Rigshospitalet og de øvrige afdelinger i Danmark.”

– Så hvad har ændret sig? Er der nyfundne lægefaglige eller sundhedsmæssige fordele, eller har politikerne gang i en spareøvelse, der risikerer at gå ud over patienterne? Det synes jeg, alle fortjener at få at vide, i stedet for at sagen skal hastes igennem i det skjulte, siger Søren Dybdahl.

– En forhastet proces skaber desuden utryghed og bekymring hos patienter og pårørende. En sammenlægning, som måske i et excel-ark ser overskuelig ud, kan i realiteten blive meget langstrakt og tage år. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at samle personalet på én matrikel men at sammenlægge to kulturer og forskellige procedurer og traditioner. Man må forvente, at det vil lægge et stort pres på personalet, og man kan frygte, at der i årevis vil gå mange ressourcer fra den daglige patientkontakt og behandling.

Vigtigt at melde klart ud

Søren Dybdahl oplyser, at Dansk Myelomatose Forening den seneste uge har modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede over en sammenlægning. Flere har også valgt at skrive debatindlæg i medierne og breve direkte til regionspolitikerne. Søren Dybdahl understreger derfor, at det er vigtigt at regionen melder meldt klart ud for at undgå unødige bekymringer.

– Der er i forvejen en ret markant trafik af patienter fra Region Hovedstaden til hospitaler i Region Syd. En af grundene er, at patienterne føler sig sat mere i centrum på disse hospitaler. Min opfordring til politikere og embedsmænd i Region Hovedstaden er at huske at regne patienterne med i det komplekse regnestykke, en sammenlægning vil være. Ellers risikerer man, at trafikken af patienter ud af regionen vil vokse de kommende år.

Dansk Myelomatose Forening er for mennesker med kræft i knoglemarven og deres pårørende har cirka 850 medlemmer ud af en samlet patientgruppe på omkring 2300.

Skriv en kommentar