Årets generalforsamling er flyttet til søndag den 17. maj

Foreningens 21. ordinære generalforsamling finder sted søndag den 17. maj 2020 kl 10-15 på Scandic Hotel, Nørre Torv 57 i Ringsted. Tilmeld dig senest 10. maj på formand@myelomatose.dk. BEMÆRK: Arrangementet er flyttet fra 22. marts, og har du tilmeldt dig denne dato bedes du tilmelde dig igen.

Skal du også med til generalforsamling i Dansk Myelomatose Forening? Så er det tid til at tilmelde dig. Deltagelse er gratis, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Husk at tilmelde dig inden tidsfristen af hensyn til bespisning. Det er som altid gratis at deltage.

Af hensyn til medlemmer, der kommer langvejs fra, indleder vi dagen med morgenmadsbuffet, inden vi tager hul på generalforsamlingen klokken 11. Efter generalforsamlingen er der frokost og et foredrag.

 • DAGSORDEN
  Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formanden afl ægger foreningens årsberetning
  3. Kassereren fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af eksterne og interne revisorer
  8. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på email: formand@myelomatose.dk.

 • PROGRAM
  Kl. 10.00-11.00 Morgenmadsbuffet
  Kl. 11.00-13.00 Generalforsamling
  Kl. 13.00-14.00 Frokost
  Kl. 14.00-15.00 Foredrag: Taler offentliggøres senere
  Kl. 15.00 Afslutning

TID OG STED
Ordinær generalforsamling
i Dansk Myelomatose Forening

Søndag den 17. maj 2020
kl. 10.00-15:00

Scandic Hotel
Nørre Torv 57
4100 Ringsted

Skriv en kommentar