Årets generalforsamling er AFLYST grundet smittefare

Foreningens 21. ordinære generalforsamling er aflyst på grund af myndighedernes forsamlingsforbud. Ny dato vil blive annonceret senere.

Af hensyn til smittefare og myndighedernes retningslinjer om at undgå større forsamlinger vil generalforsamlingen blive udsat til en gang i efteråret. Ny dato vil blive annonceret her på hjemmesiden og i Myelomatosebladet.

Frem til generalforsamllingen varetages arbejdet af en midlertidig, fungerende bestyrelse. Læs mere her.

 • DAGSORDEN
  Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formanden afl ægger foreningens årsberetning
  3. Kassereren fremlægger foreningens årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af eksterne og interne revisorer
  8. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på email: formand@myelomatose.dk.

Skriv en kommentar