Coronavirus – nye retningslinjer har betydning for dig som myelomatosepatient

Alle kræfter i sundhedsvæsnet er sat ind på at dæmme op for den verdensomspændende corona-epidemi. Planlagte behandlinger udskydes, personale flyttes rundt, det gælder også på de hæmatologiske afdelinger. Men hvad betyder det for dig som myelomatosepatient?

Som myelomatosepatient er du særligt sårbar over for infektioner og virus. Derfor kan der være god mening i at udskyde eller ændre en planlagte behandling for at forhindre, at du bliver smittet med coronavirus.

De danske myelomatoselægers faglige sammenslutning (DMSG) har i samråd med internationale kolleger udarbejdet nogle retningslinjer for behandling af myelomatosepatienter under corona-epidemien. Det sker for at sikre, at patienterne får den nødvendige behandling, samtidig med at nogle typer behandling ændres eller udskydes, fordi risikoen for at patienterne smittes eller udsættes for unødige risici er stor.

Fire vigtige ændringer for myelomatosepatienter:
– Planlagte højdosisforløb med stamcellestøtte udskydes foreløbigt en måned
– Høst af stamceller overvejes udskudt en måned, dog besluttes dette fra patient til patient
– Behandling med Zoledronsyre (Zometa) udskydes en måned, såfremt behandlingen ikke gives samtidig med anden behandling
– Antal konsultationer ved personligt fremmøde nedbringes ved fx at give patienten medicin med hjem til længere perioder og tilbyde telefonkonsultationer i stedet

To typer behandling som ikke ændres:
– Planlagte induktionsbehandlinger med kemostoffer som eksempelvis Velcade-Revlimid-Dexamethason fortsætter som hidtil
– Planlagte behandlinger fortsætter generelt som hidtil, det gælder også vedligeholdelsesbehandling

I Dansk Myelomatose Forening er vi opmærksomme på, at de nye retningslinjer først og fremmest har til formål at passe på myelomatosepatienter i behandling. Enhver form for smittefare bør nedbringes, derfor hilser vi de nye retningslinjer velkomne. Er du i tvivl om din behandling, skal du fortsat henvende dig til din afdeling.

Anbefalingen fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe kan læses i sin fulde længde her.

Skriv en kommentar