Studiegruppe “Medicin og behandling”

Vi må desværre aflyse mødet den 17. november og
sætte gruppen på pause, da begge tovholdere pt. er i aktiv behandling og ikke
har ressourcer til at lede gruppen.
Gruppens møder bliver genoptaget så snart det er
muligt. Nye datoer vil blive annonceret i Myelomatosebladet, på hjemmesiden
www.myelomatose.dk og på fb.

Mødested

Center for Kræft og Sundhed
Nørre Alle 45
2200 København N

Tovholdere

Carl J Vetter

Carl J Vetter

Telefon: 2858 1101
E-mail: carlvetter@icloud.com
Lisbeth Egeskov

Lisbeth Egeskov

Telefon: 2218 0235
E-mail: lisbeth@lisbethegeskov.dk