Nyttige links

Links til hjemmesider, som kan være relevante at besøge.

De hjemmesider der her er links til, står for udbyderens eget ansvar. Henvisningerne her betyder ikke, at vi har godkendt indholdet.

www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, med orientering om kræft generelt. Du kan læse deres retningslinier her

http://www.danskepatienter.dk/ Danske Patienter er, som paraplyorganisation for 19 medlemsorganisationer med tilsammen 870.000 medlemmer, patienternes og de pårørendes talerør over for offentligheden. Du kan læse deres retningslinier her

www.sundhed.dk Her kan du få direkte adgang til sundhedsvæsenet om din egen sygejournal og laboratorieprøver. Endvidere med informationer om sygehuse, apotek, lægemiddelkatalog mm.

www.myeloma.hematology.dk  Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) er en selvstændig dansk multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab.

http://www.mpeurope.org  Sammenslutning af europæiske myelomatose foreninger.

www.myeloma.org International myelomatose forening IMF(USA).

http://gman.myeloma.org/ Global Myeloma Action Network (“GMAN”) – Mission: To improve the lives of myeloma patients around the world.

www.myelomalearning.dk – video produceret af Amgen for ny-diagnosticerede patienter – adgangskoden er: patientinfo

www.livetsomsenior.dk/vejledning-i-bevilling-af-hjaelpemidler – Vejledningen er udarbejdet af LivetSomSenior ApS på baggrund af information fra bl.a. Borger.dk, DUKH, Retsinformation.dk og en række andre relevante kilder

 

Hjemmesider med lægefagligt indhold.

 www.nordic-myeloma.org

www.myeloma.hematology.dk