Bliv medlem

  • Meld dig ind i Dansk Myelomatose Forening

  • Kontigent

  • Vælg en af følgende indbetalingsmetoder:
  • Yderligere information

  • Gennem dit medlemskab vil du modtage Myelomatosebladet 4 gange om året samt blive inviteret til seminarer, konferencer og netværksarrangementer.

    Du kan også med fordel blive medlem af vores Facebookgruppe ’Dansk Myelomatose Forening – lukket gruppe’. Det er et fortroligt forum for patienter og pårørende. Det kræver godkendelse af administrator, inden du kan blive optaget i gruppen.
  • Samtykke

  • Ved indmeldelse skal du give samtykke til, at vi registrerer de oplysninger om dig, du har givet os ved indmeldelsen. Desuden registrerer vi indmeldelsesmåned og år samt gironummer til opkrævning af kontingent. Vi giver også vores trykkeri dit navn og din adresse, så medlemsbladene kan adresseres og bringes ud. Disse oplysninger håndteres og opbevares i henhold til EU’s Persondataforordning fra 2018, også kaldet GDPR. Vi har samlet alle oplysninger om opbevaring og behandling af data i ’Dansk Myelomatose Forenings GDPR-politik og håndtering af persondata’, som du kan læse som PDF. Ved udmeldelse vil dine oplysninger blive slettet fra medlemsregistret. Ønsker du at støtte foreningen økonomisk, kan du læse mere under Støt os.