Dag 2 – Tema om senfølger

Myelomatose og AL amyloidose - senfølger

Med stadig bedre behandlinger lever myelomatose og AL amyloidose patienter længere og længere, og det er jo rigtig godt nyt.

Introduktion til temaet om senfølger

v/Lene Moe og Lisbeth Egeskov, bestyrelsen i Dansk Myelomatose Forening

Lene Moe og Lisbeth Egeskov fra bestyrelsen fortæller om hvordan problemerne med at få nøglepersoner med ansvar for behandling om senfølger til at stille op til dette seminar afslører nogle af de problemer netop vores patientgruppe har. Vi lever længere og længere og dermed bliver netop senfølgeproblematikken relevant, men vi er ikke helbredt og falder mellem systemets stole.

Et liv i slæbesporet 

– en patienthistororie om livet med senfølger

v/Charlotte Hammer, næstformand i Senfølgeforeningen.

Næstformand i Senfølgeforeningen, Charlotte Hammer, fortæller om hvordan begrebet senfølger er kommet på dagsordenen og om hvordan senfølger håndteres – og de problemer området trækkes med. Foredraget og dialogen med seminar-deltagerne viste tydeligt at det er et område der ikke er i faste rammer og hvor meget overlades til patienten.

Smerter, og hvad kan vi gøre ved dem

v/Speciallæge dr. med. Lasse Østergaard Andersen

Speciallæge, dr. med. Lasse Østergaard Andersen fra Københavns Smerteklinik, fortæller om smerter, hvad er smerter, forskellige smertetyper og hvordan behandles de.