Velkommen til vores helt nye hjemmeside

Vor hjemmeside har, som det ses, fået helt nyt design og med en væsentlig forbedret oversigt. Vi håber hjemmesiden må blive til gavn og glæde for medlemmer, patienter, pårørende og andre, som søger information om myelomatose og om vores patientforening.

I forhold til tidligere, er der nu væsentlig flere informationer om myelomatose, behandling og reaktioner, sociale forhold. Netværkene har nu deres egen side, med oplysninger om kommende aktiviteter og med mødereferater.

Vi håber I vil bruge Forum og det nye tiltag – blog, rigtigt meget. Det er, sammen med møderne i netværkene, temamøderne rundt om i landet og konferencerne, en god måde at udveksle erfaringer og (bekymringer) tanker på.

Vi håber I tager godt imod den nye hjemmeside. Hvis I har forslag til indhold på siden, så send venligst en mail til Ole formand@myelomatose.dk eller Arnt suppleant2@myelomatose.dk

På bestyrelsens vegne
Ole Dallris, formand.

Velkommen til bloggen

Velkommen til Dansk Myelomatose Forenings blog. Det er vores ønske og håb, at denne nyskabelse vil blive til gavn og glæde for vores medlemmer, patienter og pårørende og at rigtig mange vil gøre brug af bloggen. Succesen afhænger af brugernes ihærdighed.

En blog er en hjemmeside for store og små indlæg af generel karakter for vores medlemmer. Her kan man fortælle om sine oplevelser og sine behandlinger. Man kan nedskrive sine tanker og man kan stille spørgsmål til andre medpatienter og pårørende – også sygefagligt personale er velkommen til at give sit besyv med her.

Når man blogger har man mulighed for at kommentere andres indlæg og på den måde kan der udvikle sig debatterende indlæg og temadiskussioner. Dette er med til at gøre bloggen til et levende sted, som hele tiden udvikler sig – kommunikation på nettet.

Vores blog er ikke til kommerciel brug og vi ønsker ikke åbenlyse eller skjulte reklameindslag fra kommercielle virksomheder.

Som det fremgår af hjemmesiden har vi bibeholdt “Forum” fra vores gamle hjemmeside. Forum er tænkt som stedet for korte indlæg og spørgsmål, der relaterer sig til den personlige sygdomssituation og hvor man søger svar på et konkret spørgsmål.

Om der er brug for både et Forum og en blog vil tiden vise, men foreløbig holder vi fast ved begge dele.

Carpe Diem – Grib Dagen.

Send dit indlæg, gør os alle rigere og hør hvad dine medmennesker også går og tænker.

Mange hilsner

Arnt Strynø