Information om risiko for kæbeskade ved brug af knoglestyrkende medicin

Fra Kræftens bekæmpelse

Vær opmærksom på dine tænder, hvis du får eller skal have knoglestyrkende medicin

 

Nogle kræftpatienter med knoglemetastaser behandles med knoglestyrkende medicin i høje doser som et led i kræftbehandlingen.  Det er især patienter med brystkræft, prostatakræft og myelomatose, men det kan også være ved andre kræftsygdomme.

 

Desværre har det vist sig, at knoglestyrkende medicin kan øge risikoen for såkaldt ”død kæbe” (osteonekrose).

 

”Død kæbe” kan vise sig ved, at der kommer smerter eller hævelse i over- eller underkæben og ved, at der kan ses blottet knogle. Symptomerne på ”død kæbe” opstår typisk efter nogle måneders til års behandling, og risikoen øges med behandlingens varighed. Men symptomerne kan opstå meget hurtigt efter behandlingsstart.  Derfor er det vigtigt at være opmærksom på symptomer fra kæbe, tænder og mundhule i forbindelse med behandling med knoglestyrkende medicin. Det skønnes at mellem 5-10% af kræftpatienter, der får knoglestyrkende medicin i høje doser, vil få dette problem.

 

Den knoglestyrkende medicin kaldes f.eks. bisfosfonater eller denosumab og gives som injektion i en blodåre, i huden som tabletter. Hvis det er muligt, bør dårlige tænder behandles af egen tandlæge inden behandlingen med knoglestyrkende medicin startes. Det er vigtigt, at du som kræftpatient fortæller din tandlæge, at du får knoglestyrkende medicin. Du bør gå regelmæssigt til tandlæge ca. hvert halve år og medbringe din medicinliste i forbindelse med tandbehandling. Der er en særlig risiko i forbindelse med tandudtrækning og lignende indgreb. Ved tandudtrækning og lignende skal du henvises fra din egen tandlæge til behandling på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset.  Du bør ikke få indsat tandimplantater, når du er i behandling med knoglestyrende medicin i høje doser. Hvis du har tandprotese, skal du være særligt opmærksom på tryksår, som kan give problemer fra kæben.

 

Heldigvis er der gode behandlingsmuligheder. Behandlingen foregår på en kæbekirurgisk afdeling på sygehuset, og langt de fleste patienter får et godt behandlingsresultat.

 

 

 

Skriv en kommentar