Bliv medlem

  • På grund af EU’s regler om datasikkerhed skal du ved indmeldelse give samtykke til, at vi registrerer de oplysninger om dig, du har givet os ved indmeldelsen. Desuden registrerer vi indmeldelsesmåned og år og gironummer til opkrævning af kontingent. Vi giver også vores trykkeri medlemmernes navn og adresse, så medlemsbladene kan adresseres og bringes ud. Ved udmeldelse vil dine oplysninger blive slettet fra medlemsregistret