Bliv medlem

  • Meld dig ind i Dansk Myelomatose Forening

  • Kontigent

  • Yderligere information

  • Gennem dit medlemskab vil du modtage Myelomatosebladet 4 gange om året samt blive inviteret til seminarer, konferencer og netværksarrangementer.

    Du kan også med fordel blive medlem af vores Facebookgruppe ’Dansk Myelomatose Forening – lukket gruppe’. Det er et fortroligt forum for patienter og pårørende. Det kræver godkendelse af administrator, inden du kan blive optaget i gruppen.
  • Samtykke

  • På grund af EU’s regler om datasikkerhed skal du ved indmeldelse give samtykke til, at vi registrerer de oplysninger om dig, du har givet os ved indmeldelsen. Desuden registrerer vi indmeldelsesmåned og år og gironummer til opkrævning af kontingent. Vi giver også vores trykkeri dit navn og din adresse, så medlemsbladene kan adresseres og bringes ud.

    Ved udmeldelse vil dine oplysninger blive slettet fra medlemsregistret. Ønsker du at støtte foreningen økonomisk, kan du læse mere her.