Rejse og forsikring

Hvis du har kræft og ønsker at rejse på ferie i udlandet, skal du være opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 1. august 2014. Har du allerede tegnet en privat rejseforsikring eller overvejer du at gøre det, er der god grund til at undersøge, hvordan forsikringen dækker fremover.

Hvis du som kræftpatient overvejer en udlandsrejse, er det en god idé først at tale med din læge om, hvorvidt det er forsvarligt at tage af sted, og herefter sikre dig, at du er forsikret på rejsen.

2

Uden den rette forsikring kan udlandsrejsen blive dyr

Den 1. august 2014 ophørte den offentlige rejsesygesikring, og det gule sundhedskort giver dig ikke længere ret til gratis behandling i udlandet, bortset fra rejser til Færøerne og Grønland. Du skal derfor være opmærksom på, om du er tilstrækkeligt sikret ved benyttelse af det blå EU-sygesikringskort, eller om du har behov for at tegne en privat rejseforsikring.

Har du tegnet en privat forsikring, er det vigtigt at undersøge, om den dækker – også efter lovændringen, så der ikke opstår huller i din dækning. Skal du til at tegne forsikring, så vær opmærksom på, om selskabet tager forbehold for behandling, der har relation til din kræftsygdom.

Rejser du udenfor EU/EØS og uden for rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) er du ikke dækket af hverken danske regler eller EU-regler. Du bør derfor overveje at tegne en privat forsikring.

Husk det blå EU-sygesikringskort

Hvis du rejser til udlandet, skal du huske det blå EU-sygesikringskort – det blå kort. Den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 1. august 2014 og det gule sundhedskort kan derfor ikke længere bruges som rejsesygesikring.

Det blå EU-sygesikringskort

4

Med det blå kort har du ret til nødvendig sygehjælp og medicin under midlertidigt ophold (op til 1 år) i et EU/EØS land. Det betyder, at hvis du får brug for behandling under et udlandsophold, kan du få gratis behandling på samme vilkår som borgere i det land, du har ophold i. Det er derfor ikke dine danske rettigheder, du tager med dig til udlandet, når du benytter det blå kort.

Hovedreglen er, at det alene er behandling på offentlige behandlingssteder, du har ret til – uanset hvilket EU/EØS land, du rejser til .

Du skal være opmærksom på, at der i de forskellige EU/EØS lande kan være regler om delvis egenbetaling. I så fald skal du selv betale for den del af din behandling. Bemærk, at udgifter til eventuel hjemtransport ikke er dækket.

Hvis du er kommet af sted uden det blå kort, er det muligt efterfølgende at søge om refusion af udgiften via Udbetaling Danmark.

Bestil og læs mere om det blå kort

Det blå kort kan bestilles på borger.dk,  og det gælder i 5 år.

www.borger.dk 

Du kan læse mere om de forskellige landes regler på huskdetblaa.dk  Her kan du indtaste det land, du skal rejse til, og læse om reglerne for at få behandling i det pågældende land.

www.huskdetblaa.dk

Privat rejseforsikring

Med ophøret af den offentlige rejsesygesikring og med de begrænsninger, der ligger i brugen af det blå kort, kan det være nødvendigt at tegne en privat rejseforsikring. Der kan være forskel på forsikringsselskabernes dækning og præmier, så det er en god idé at undersøge markedet.

Husk altid at oplyse forsikringsselskabet om din kræftsygdom og få selskabet til at oplyse, om den private rejseforsikring dækker i dit tilfælde, eller om der er taget forbehold, som medfører, at du reelt står uden dækning. Hvis der er tvivl om, hvorvidt forsikringen dækker eller ej, kan du bede selskabet om et bindende forhåndstilsagn.

Tekst:

Anette S. Jakobsen og jurist Natasja Es

Rejseforsikring ved kronisk og behandlingskrævende sygdom

Hvis du er alvorligt eller kronisk syg, er det vigtigt at undersøge, hvordan du er dækket, hvis du får behov for behandling under dit udlandsophold. Den offentlige rejsesygesikring ophørte i august 2014, det er derfor en god idé at tjekke, om du er dækket af en privat rejseforsikring, inden du rejser.

Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden din udlandsrejse undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en meget dyr oplevelse.

Desuden bør du overveje, om det – uanset dækning – er en god idé at rejse til et sted, hvor behandlingsmulighederne måske ikke er af samme standard som herhjemme.

Hvis du rejser inden for EU, skal du huske at tage det blå EU-sygesikringskort med på rejsen. Hvis du får et akut behov for behandling under dit ophold i et EU-land, har du med det blå kort samme ret til behandling, som borgerne i landet. I nogle lande kan der være egenbetaling på dele af behandlingen, og det er muligt, at du i nogle lande selv skal lægge ud for behandlingen. Du kan efterfølgende søge om refusion hos din kommune.

Hvis du bliver syg på rejsen

Det blå kort dækker ikke planlagte behandlinger ved kronisk sygdom

Hvis du lider af en kronisk sygdom, kan du have behov for at modtage behandling under opholdet i udlandet – et behov, der ikke opstår akut. Sådanne planlagte behandlinger er ikke omfattet af det blå sygesikringskort, og du bør derfor i god tid, inden du rejser, undersøge om du er dækket af en rejsesygesikring.

En  række forsikringsselskaber har sendt breve ud til deres kunder med besked om, at de fortsat er dækket på samme vilkår, som før udfasningen af det gule sundhedskort i august 2014. Hvis du er kronisk syg, kan der dog være en risiko for, at dit selskab tager forbehold eller har klausuler, som betyder, at behandling af din kroniske lidelse, ikke er dækket. Så mens et brækket ben på skirejsen muligvis er dækket af din forsikring, kan behandling for din kræftsygdom været omfattet af et forbehold – hvilket betyder, at du ikke er dækket af forsikringen.

Hvornår er du ikke dækket af rejseforsikringen?

En privat rejseforsikring dækker som regel ikke udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en alvorlig eller kronisk sygdom, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført:

  • sygehusindlæggelse
  • ændret medicinering

Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen:

  • er henvist af en læge til vurdering eller behandling
  • ikke har søgt læge, har opgivet eller sagt nej til behandling af en sygdom, selv om du vidste, at sygdommen krævede behandling
  • er stoppet med en behandling efter lægeligt råd eller har fået afslag på behandling
  • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg

Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til:

  • kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil
  • et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen

Det kan være en god idé at tale om punkterne herover med din egen læge, inden du skal rejse. Men husk at lægen ikke kan tage stilling til, om du er dækket eller ej, det kan kun forsikringsselskabet, som muligvis tilbyder dig en medicinsk forhåndsvurdering.

En medicinsk forhåndsvurdering giver svar på, hvad din forsikring dækker

En medicinsk forhåndsvurdering vil afklare, hvordan din forsikring dækker på en aktuel rejse, hvis du lider af en kronisk eller alvorlig sygdom. Med en medicinsk forhåndsvurdering kan du inden afrejse få svar på, om din rejseforsikring dækker på normale vilkår på trods af din sygdom.

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom dækkes kun, hvis man på afrejsetidspunktet ikke kunne forvente, at der ville blive behov for behandling under rejsen.

Forsikringsselskabets vurdering afgør om du er dækket

I nogle tilfælde kan dit forsikringsselskab give dig et forhåndstilsagn om fuld dækning. Det vil sige, at du inden afrejse ved, at du er dækket for den specifikke sygdom, som forhåndsvurderingen vedrører, hvis du under rejsen får brug for behandling.

I andre tilfælde vil du få en medicinsk forhåndsvurdering med forbehold (klausul), der betyder, at behandling i forbindelse med din kroniske sygdom ikke er dækket under din rejse. Det er dit forsikringsselskabs vurdering, der gælder. Din egen eller din læges vurdering er ikke afgørende.

Hvis du rejser uden en medicinsk forhåndsvurdering og får brug for behandling under rejsen, kan forsikringsselskabet foretage samme vurdering, når behovet opstår. Vurderer forsikringsselskabet på det tidspunkt, at behandlingsbehovet var forventeligt inden afrejse, vil udgifterne til behandlingen ikke være dækket.

Afbestilling af rejsen

Så længe du har behov for at få behandling, bør du vente med at bestille en rejse. Du kan først få forsikringsselskabets forhåndsvurdering få uger før afrejsetidspunktet, og har du bestilt en rejse, kan det koste penge at afbestille den. Typisk bliver det dyrere at afbestille, jo tættere du kommer på afrejsetidspunktet.

En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine omkostninger. Har du en kronisk sygdom, dækker afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af din sygdom i perioden fra du bestilte rejsen og frem til planlagt afrejsetidspunkt. Forværringen af din sygdom skal være, at du er blevet indlagt, er blevet ordineret sengeleje af en læge eller noget, der kan sidestilles med det.

Tekst: Anette S. Jakobsen og jurist Natasja Espeløv Balslev

Skriv en kommentar