Print Friendly

Hvad er myelomatose

Myelomatose er en kræftsygdom i knoglemarven. Den danske betegnelse for myelomatose er knoglemarvskræft. Sygdommen konstateres årligt i Danmark hos ca. 300 personer. Oftest er det ældre over 60-års alderen som får sygdommen, men også unge kan blive ramt.

Myelomatose må ikke forveksles med knoglekræft eller med den form for kræft i knoglemarven, som skyldes spredning af en anden kræftform, f.eks. brystkræft, lungekræft eller blærehalskirtelkræft. Ved myelomatose er der sket en ondartet forandring af en bestemt type af de hvide blodlegemer, som kaldes plasmaceller. Raske plasmaceller findes også i knoglemarven, hvor de er en vigtig del af kroppens immunforsvar.

Myelomatose er en sygdom, som ofte medfører afkalkning og svækkelse af knoglerne, hvilket kan medføre knoglesmerter og risiko for knoglebrud. Som led i sygdommen vil der således ofte være symptomer fra knoglerne, f.eks. smerter.

Nye og bedre behandlingsmuligheder af myelomatose har forbedret udsigterne ved sygdommen meget betydeligt de senere år. De fleste patienter, som får konstateret myelomatose kan således forvente at leve et normalt liv med sygdommen i årevis og undertiden i årtier. Der er dog endnu ikke nogen etableret helbredende behandling af myelomatose, men der forskes intensivt i at opnå det.

Faktaboks

Myelomatose er en forholdsvis sjælden sygdom.

Selv inden for behandlingssystemet er der kun få, der kender til den.

Derfor er myelomatose en af de sygdomme, der kræver et stort patient-engagement.

Hvis man som patient ønsker information, skal man være aktiv og opsøgende.

Læs mere her

Følg os på Facebook
Facebook